szocializáció

társadalmi folyamat, amelyben az egyén szert tesz azokra az ismeretekre, készségekre, jártasságokra, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tevékenységével hozzájárulhasson annak a társadalomnak fenntartásához, amelybe beleszületett, képes legyen végrehajtani azokat a feladatokat, amelyeket az adott társadalom ráró, fenntartója, esetleg alakítója legyen társadalma kultúrájának. A szocializáció folyamatának egyik oldalát a nevelés alkotja, amely során a társadalom tudatosan törekszik az egyént formálni, másik oldala a nevelődés, a társadalmi tapasztalatok spontán megszerzése. A szocializáció folyamatának kultúrák közötti összehasonlító vizsgálata nagymértékben hozzájárul a kultúrák közötti különbségeket közvetlenül kiváltó tényezők feltáráshoz. – Irod. Herskovits, Melville J.: Man and His Works: The Science of Cultural Anthropology (New York, 1949); Kresz Mária: A hagyományokba való belenevelődés egy parasztfaluban (Népr. Tanulm., 1949); Belényesy Márta: Kultúra és tánc a bukovinai székelyeknél (Bp., 1958).