Varga Marianna (Bp., 1926–)

néprajzkutató. Felsőfokú tanulmányait a bp.-i ELTE bölcsészettudományi karán végezte. Ugyanitt tett bölcsészdoktori vizsgát (1978). Muzeológus Székesfehérvárott (1953–), az Iparművészeti Tanács könyvtárosa (1956–), a Népművelési Intézet előadója (1957–), a Háziipari és Népi Iparművészeti Szövetkezetek Orsz. Szövetségének osztályvezetője (1971–1981). Az öntevékeny népművészeti mozgalmak irányításával és módszertanával, népi díszítőművészet- és viseletkutatással foglalkozik. Cikkei és tanulmányai közművelődési és néprajzi szakkiadványokban jelennek meg.