Vargha László (Gyöngyös, 1904–)

etnográfus, a bp.-i műszaki egy. ny. docense (1954–68). A bp.-i tudományegy.-en bölcsészettudományi doktorátust szerzett (1940). Az egy. Néprajzi Intézetének tanársegédje (1937–), a Nemzeti Múzeum előadója (1940–), majd országos felügyelő (1945–), a Néprajzi Múz. ig.-ja, főig.-ja (1947–49). A miskolci Herman Ottó Múz. ig.-ja (1950–53). Magyar építészettörténettel, népi építészettel, népi műemlékvédelemmel és a szabadtéri néprajzi múz.-ok problémakörével foglalkozik. Cikkei, tanulmányai jelennek meg a szakfolyóiratokban. – F. m. A tilalmasi tanyák építése (Bp., 1940); A Nagykunság-vidék népének építészete (Miskolczy Lászlóval, Bp., 1943); A magyar falu építészete (többekkel, Bp. 1955).