Vargyas Lajos (Bp., 1914–)

népzenekutató, a zenei tudományok doktora (1963). A bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karán doktori oklevelet szerzett (1941). Az Egyetemi Könyvtár munkatársa (1942–), a Néprajzi Múz. népzenei osztályvezetője (1952–), az MTA Népzenekutató Csoportjának tagja (1961–69), majd ig.-ja (1970–1973). 1952–54-ben egy.-i docens. Kutatási területe a népzene, szövegfolklór, ballada, verstan, néphit. E témakörökben számos tanulmánya, cikke jelenik meg a szakfolyóiratokban. Kodály Zoltán A magyar népzene c. művéhez példatárat szerkesztett (1952). Csanádi Imrével balladagyűjteményt tett közzé (Röpülj, páva, röpülj, Bp., 1954). – F. m. Aj falu zenei élete (Bp., 1941); Áj falu zenei anyaga 1. Régi népdalok; II. Új népdalok (1. rész; 2. rész; Bp., 1960–61–63); Magyar vers, magyar nyelv (Bp., 1966); Researches into the Mediaeval History of Folk Ballad (Bp., 1967); A magyar népballada és Európa (I–II., Bp., 1976); Balladáskönyv (Bp., 1979); A magyarság népzenéje (Bp., 1980).