vasvári verbunk, vasvári

hangszeres verbunk-dallamra járt szóló és csoportos férfitánc, amelynek vegyespáros formái is ismeretesek. Két részre tagolódik, a lassút friss követi. A páros vasvári verbunkot a → csárdás helyi formájától csupán jellegzetes zenéje különbözteti meg. A páros változatokat vagy összefogódzás nélkül járják, vagy csak kézfogással, a frissben már a szokásos váll- és derékfogást is alkalmazzák. Elterjedési területe É-Ny-i Borsodon kívül; D-Gömör és É-Heves. Az ún. Barkó-vidék jellegzetes tánctípusa. A tánc elnevezését egyesek a Bolyok–Vasvár helységről, míg mások a negyvennyolcas márciusi ifjak egyik vezéregyéniségének, Vasvári Pálnak nevéből származtatják. (→ még: verbunk, → szóló verbunk) – Irod. Kiss Lajos: Népi verbunk dallamainkról (Tánctud. Tanulm., 1959–1960, Bp., 1960); Lajos Árpád: A domaházi ivó (Népr. Közl., 1960); Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–III., Bp., 1970); Takács András: Eredeti magyar népi táncok (VII., Bratislava, 1971).