vászonkabát

a 19–20. sz. paraszti öltözetében viselték a férfiak – néha a nők is. Ezek hol keleti módon derékszögű darabokból álltak, hol nyugati módra görbe szabásúak voltak. Részben korábbi polgári-úri, drágább anyagokból készült felsőruhák szegényebb utánzatainak is tekinthetők. Neveik: a Sárközben vászondolmány, Erdélyben firiskó, a horváto.-i Szlavóniában vászonkankó. É-Dunántúlon és a Felföld északkeleti részén kitli. – Irod. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból (I–VI., Pest–Bp., 1868–1873); Bellosics Bálint: A hetési magyarság viselete (Népr. Ért., 1903); Kovách Aladár: A tolnamegyei Sárköz népviselete (Népr. Ért., 1907); Garay Ákos: Szlavóniai régi magyar faluk (Népr. Ért., 1911); Gönyey Sándor: Az abaújmegyei Pusztafalu népi építkezése, kendermunkája és népviselete (Népr. Ért., 1939).