veder, vödör

űrmérték. Eredetileg edénynév (fa, bádog), dézsa formájú, keresztfüles edényt jelölt. Az 52 → iccés veder vált űrmértékké, mint ilyen nem terjedt el általánosan, inkább csak a Dunántúlon volt használatos (pl. vasmegyei veder). Ezt kizárólag bor mérésére használták. A veder szláv eredetű szó. Az erdélyi veder kb. 12 liter volt a 17–19. sz.-ban. (→ még: borűrmértékek)

Vedrek (Átány, Heves m.)

Vedrek (Átány, Heves m.)