Vendvidék

a szlovén (vend) nyelvterületnek (→ szlovének) a mai, ill. a történeti Mo. területére nyúló része, Vas, ill. Zala m. DNy-i vidékén a Lendva folyó mentén. A régi magyar szóhasználatban Tótföld, Tótság névváltozata volt elterjedve. A trianoni békeszerződést követőleg Szentgotthárd környékét kivéve az egész Vendvidék Jugoszlávia része lett. – Irod. Kossits József: A Magyar Országi Vendus Tótokról (Tud. Gyűjt., 1828, 5. sz.).