Veres Péter Tibor (Debrecen, 1941–)

néprajzkutató, a történettudományok (néprajz) kandidátusa, az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának tudományos munkatársa (1979–). Tanulmányait a debreceni tanítóképzőben, a debreceni KLTE-en és a moszkvai Lomonoszov Egyetem néprajz-történelem szakán végezte. A bp.-i Néprajzi Múz. munkatársa (1967–), a SZU Tudományos Akadémiája Néprajzi Intézete aspiránsa (1975–). Kutatási területe a finnugor néprajz, finnugor és magyar etnogenezis, az etnikum elmélete. Tanulmányai magyar és szovjet folyóiratokban jelennek meg.