veres kakas meséje, a

nálunk közismert → csalimese. „Elmondjam a veres kakas meséjét? – Mondja! – Nem azt mondtam, hogy mondja, hanem, hogy elmondjam a veres kakas meséjét? – Hát persze! – Nem azt mondtam, hogy hát persze...” és így tovább, míg csak a hallgató el nem veszti türelmét. (Ugyanez: a zöld disznó meséje; BN 1962*G; AaTh 2275.) Thompson a → végtelen mesének csak magyar változatait ismeri. Általunk ismert egyetlen nemzetközi megfelelője egy spanyol szöveg, mely arra utal, hogy a megígért, de el nem mondott veres kakas meséje voltaképpen az ún. „Félkakas” mese (AaTh 715; → öregasszony tyúkja és az öregember kakasa, az). A két mese közötti kapcsolat lehetőségét az ismert magyar változatok nem támasztják alá, de nem is zárják ki. (→ még: formulamese) – Irod. Boggs, R. S.: The Halfchick Tale in Spain and France (FFC, 111; Helsinki, 1933); Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok (I–II., Pécs. 1957).