Veress Gábor (Marosvásárhely, 1869– Nagyenyed, 1937)

tanár, néprajzi gyűjtő. Kolozsvárott végezte a tanítóképzőt, majd Marosvásárhelyen (1890–96) és Nagyenyeden (1896–1934) volt középiskolai ének- és zenetanár. Mo.-on az elsők között 1892-től gyűjtött fonográffal népdalokat, klasszikus népballadákat és népzenét az MTA megbízásából Csík, Maros-Torda és Brassó megyékben. Gyűjtéseinek egy részét az Ethnográphia 1905-ös és 1911-es évfolyamaiban közölte. Népköltési gyűjtést végeztetett diákjaival is. Fontos szerepet játszott az erdélyi kórusmozgalom szervezésében és az iskolai énekoktatás fejlesztésében. Karnagyi és zeneszerzői munkássága is figyelemreméltó. Korai népdalgyűjtéseivel párhuzamosan népdalfeldolgozásokat készített. – Irod. Benkő András: V. G. (Református Szle, 1969).