Szepsi Csombor Márton (Szepsi, 1595–Varrano, 1622?)

ref. lelkész, utazó. Iskoláit Nagybányán és Göncön végezte. 1613-ban Telkibányán volt iskolamester. 1616-ban európai körútra indult, amelynek során a danzigi gimnázium, a strassburgi és londoni egy. hallgatója volt. Bejárta Lengyelo.-t, Dániát, Hollandiát, Angliát, Franciao.-ot, Németo.-ot, Cseho.-ot. Hazatérése után 1618-ban Kassán iskolaig. 1620-tól Varannón lelkész és a Nyári családnál nevelő. Pestis áldozata lett. Utazásáról írott műve az első magyar nyelvű útleírás, számos figyelemreméltó megfigyelést tett a megismert népek szokásaira, hagyományaira vonatkozóan. – F. m. Europica Varietas (Kassa, 1620; új kiadása Sz. Cs. M. összes művei, Bp., 1968). – Irod. Wittmann Tibor: Az Europica Varietas (Irod. tört. Közl., 1956); Kovács Sándor Iván: Sz. Cs. M. (Szepsi Csombor Márton összes művei. Bp., 1968).