vértestvérség

a testvérré fogadás egyik formája, az a viszony, amely azok között jött létre, akik egymás vérének összeöntése és kölcsönös ivása vagy ízlelése alapján megfogadták, hogy testvéreknek tekintik egymást. Ez a szokás szinte az egész világon elterjedt és kölcsönös segítségnyújtást, véd- és dacszövetséget jelentett. Mo.-on a vérszerződés utal arra, hogy őseinknél is szokásban volt a vértestvérség, de mint élő hagyomány nem ismeretes. Népmeséink azonban megőrizték sok emlékét a szertartásának, a viszony jellegének és céljainak, a kölcsönös jogoknak és kötelezettségeknek. A vértestvérség sokszor jött létre kardra való esküvés, kézfogás vagy kölcsönös fogadalom útján is. (→ még: eskü) – Irod. Béres Csaba: A műrokonság a magyar népmesében (Műveltség és Hagyomány, 1961).