verzió <lat, ’fordítás, kör’>

a folklór egyedi alkotások → változatainak egy olyan összefüggő csoportja, amely azonos forrásból származónak tekinthető. Szövegfilológiai és textológiai szempontból szinte azonos vele a → redakció, az elterjedést tekintve az → oikotípus. A kétféle megközelítés egyesítését már a 19. sz. végének pozitivista folklorisztikája megkísérelte, ekkor alakult ki a verzió fogalma, amely arra a felfogásra vezethető vissza, hogy a változatok egy ősszövegből (→ archetípus) származtathatók. Műfajelméleti beosztásban a verzió az egyedi alkotás és a változat között áll, a közkeletű szóhasználatban gyakran az utóbbival egyező értelemben is használják. Az újabb szovjet folklorisztika hangsúlyozta, hogy a ideológiai-megfogalmazási különbségeket is képvisel. Ehhez kapcsolhatjuk azt a felismerést, hogy esztétikailag a verzió nem önálló kategória, csak a szövegfilológia és a textológia fogalma, és az ideológiai verziók sem esztétikai jellegűek. (→ még: típus, → műfaj) – Irod. Anyikin, V. P.: A szóbeli költői alkotás, a variáns és a verzió a folklór kollektivitáselméletének megvilágításában (Ethn., 1964); Voigt Vilmos: A folklór alkotások elemzése (Bp., 1972).