vetélős, vetéllős

a → marosszéki forgatós párostánc-típus Nyárád menti székely elnevezése, amely a tánc alapmotívumából – a táncosnő egyik oldalról a másikra való átvetéséből – származik. (→ még: átvetős) – Irod. Lakodalom (A Magyar Népzene Tára, III. A–B, Bp., 1955–56); Lányi Ágoston: Lippentős (Tánctud. Tanulm., 1961–62).