Világneheze, Világnagyhallója, Világlegfutósabbja

Messzehalló, Messzelátó, Földneheze