Vincze István (Miskolc, 1922–Bp., 1982)

etnográfus, a történettudományok kandidátusa (1960). Tanulmányait a bp.-i ELTE-en végezte (1950). A bp.-i Néprajzi. Múz. gyakornoka (1949–50), aspiráns (1952–), a Néprajzi Múz. munkatársa (1955–) az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának tudományos főmunkatársa (1963–), 1967–75 között ig. helyettese, a bp.-i Néprajzi Múz. osztályvezetője (1980–). Mo.-i és K-európai összehasonlító szőlészeti és borászati kutatásokkal foglalkozott. Tanulmányai a szakfolyóiratokban jelentek meg.