visszavarázslás

általában gyógyító célú → mágikus eljárás; a → rontás ellentétes végzése, visszacsinálása. Két fajtája ismert: amikor ténylegesen elvégzik a mozdulatokat vagy a másik, amikor csak nyelvi formában fejeződik ki a visszavarázslás. Ez utóbbira példa a ráolvasások egyik fajtája, amelyben a számneveket visszafelé számlálják (→ számláló ráolvasás). A gyógyító cselekvések végzésekor pl. a fürdetést alulról fölfelé kell végezni a kicsi gyermeken, s ugyanígy a törlést is. Az arcra fröcskölt szenesvizet (→ szemverés) a kéz visszájával, a (bal) kéz fejével kell letörölni. Általában idetartozónak vehetjük a balkezes cselekvéseket. A véres → tejet adó tehén hátát a gazdasszony az inge fonákjával (→ kifordított ruha) törli végig; a megszárított és porrátört gyógyszert a szita visszáján eresztették keresztül, mert így hasznosabbnak vélték, de háttal mentek be az istállóba is, amikor a megrontott tehenet gyógyítani akarták. Hátrafelé, bal kézzel a fejen át dobták el a betegséget elvivő közvetítőszert (pl. amivel megnyomkodták a sebet, → kelést). – Irod. Róheim Géza: Nefanda Carmina (Ethn., 1918); Diószegi Vilmos: A novaji tudósasszony (Népr. Közl., 1956).