visszavásárlási jog

a zálogadósnak régi magyar jogrendszerünkben azon biztosított joga, hogy elzálogosított ingatlanát a zálogösszeg megfizetése fejében visszaválthassa. Minthogy a feudális magyar jog nem ismerte a jelzálogot, a zálogbirtokot meghatározott időre „eladták” a hitelezőnek s a teljesítéskor (legfeljebb 32 éven belül) a visszavásárlási jog érvényesítésével szerezték vissza. – Irod. Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Bp., 1946).