vizahalászat

A hazai vizeinkből ma már kiveszett viza (lat. Huso huso) és tok (lat. Acipenser sturio) nemes halaink közé tartozott, amelyeket a Dunában és a Tiszában a múlt század végéig 16–20 cm hosszú hegyes horgokkal fogtak. A folyó medrét átfogó kötélre 120–200 horgot is kötöttek. A horognak nyárfából, fűzfából volt úszója, amely révén a horog a vízben lebegett. Az ide-oda csapkodó viza, tok rendszerint a farkával a horogba akadt. Magát a horgot a 17. sz.-ban ukrán és orosz telepesek honosították meg a Duna deltájában, s onnan terjedt tovább a folyó mo.-i szakaszára. A Vaskapu vidékén ágcsomókról függő három ágú horgokkal kötötték át a folyó medrét. A múlt század elejéig jellegzetes viza-, tok- és kecsegefogó rekeszték volt a szegye, szögye (→ cége), amelyről 1536-ból részletes leírásunk maradt fenn. A 16–17. sz.-ban igen jelentős volt a komáromi vizahalászat. A közeli Ekecs gyaluban laktak a legkiválóbb vizacégeverők, akik a rekesztékek készítésével foglalkoztak. A halászok zsákmányának negyed része a komáromi várbirtokot illette. A Komárom környékén fogott vizát a szekeresek Frankfurtig, Párizsig elfuvarozták. Fogták a vizát nagyméretű hálóval is, amelyről Bél Mátyás színes leírása (1702) maradt fenn. A múlt században a halásznék foglalkoztak a vizahólyag kikészítésével. A vizahólyagot borderítéshez, kocsonyakészítéshez használták. A viza, tok ikrájából pedig kaviárt készítettek, amely vetekedett a párizsival. – Irod. Herman Ottó: A magyar halászat könyve (I–II., Bp., 1887– 88); Takáts Sándor: A komáromi vizahalászat a XVI. században (Magy. Gazdaságtörténelmi Szle, 1897); Gaál Károly: A gútai „rekeszt” és a vizafogócége (Ethn., 1947); Morvay Péter: Milyen volt az egykori vizafogó? (Ethn., 1948); Rohan-Csermák Géza: Sturgeon Hooks of Eurasia (New York, 1963); Solymos Ede: Dunai halászat (Bp., 1965).

Vizahorog úszóval (Duna mente, 19. sz. vége)

Vizahorog úszóval (Duna mente, 19. sz. vége)

Rőzsecsomókra kötött hármas horgok (Duna mente, 19. sz. vége)

Rőzsecsomókra kötött hármas horgok (Duna mente, 19. sz. vége)