Szomjas-Schiffert György, Szomjas (Dunakeszi, 1910–)

etnomuzikológus, tudományos csoportvezető, a zenetudományok kandidátusa (1969). A szegedi tudományegyet.-en doktorált (1934), Bp.-en az Országos Széchenyi Könyvtárban könyvtárosi oklevelet (1940) szerzett; magánének és zeneszerzés-tanulmányokat is folytatott. A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának könyvtárosa (1936–), zenei előadó a közoktatásügyi min.-ban (1945–), tudományos munkatárs (1954–) az MTA Népzenekutató Csoportban nyugdíjazásáig (1975). Népzenegyűjtést végzett a Kiskunságban, a Csallóközben, a Lappföldön, összehasonlító zenefolklórral foglalkozik finnugor, továbbá csehmorva–magyar vonatkozásban. Cikkei, tanulmányai hazai és külföldi kiadványokban jelennek meg. – F. m. A finnugorság ősi zenéje nyomában (Bp., 1965); Hajnal vagyon szép piros… (Énekes várvirrasztók és órakiáltók, Bp., 1972); A finnugor zene vitája (I–II., Bp., 1976).