Vízköz

1. A történeti Győr megyében a → Tóköz, a → Szigetköz és a → Csilizköz területének közös élő tájneve. A régebbi közigazgatás Tószigetcsilizközi járás fogalmának szinonimája. A Vízköz megjelölést a Győr megye K-i felében élő parasztság a Rábától Ny-ra és a Dunától É-ra eső valamennyi vízjárta terület összefoglaló neveként is használta. – 2. A történeti Pozsony megyében a Kis-Duna és a Dudvág közötti terület.