Voigt Vilmos (Szeged, 1940–)

folklorista, az ELTE Folklór Tanszékének tanszékvezető docense, az irodalomtudományok kandidátusa (1973). Tanulmányait a bp.-i ELTE Bölcsészettudományi karán végezte (1963). Ugyanott gyakornok (1963–), tanársegéd (1964–), majd adjunktus (1970). – Összehasonlító filológiával és a népköltészet elméletével foglalkozik. Tanulmányokat, cikkeket publikál hazai és külföldi szakfolyóiratokban. – F. m. A folklór alkotások elemzése (Bp., 1972); A folklór esztétikájához (Bp., 1972); A népköltészeti (folklór) alkotások kritikai kiadásának szabályzata (társszerzővel, Bp., 1974); Glaube und Inhalt (Bp., 1976); Bevezetés a szemiotikába (Bp., 1977).