szomszédság

a szomszédi állapotból fakadó emberi viszonyok összessége, amely jogok és kötelességek formájában a legkülönbözőbb tevékenységek kölcsönös lebonyolítását, annak konkrét szervezeti formáját is magában foglalja. A szomszédság egyes területeken a rokonsági és műrokonsági kapcsolatokat súlyában, jelentőségében meghaladhatja, ill. alapja lehet műrokonsági kapcsolatoknak. Ék-Mo.-on, az Alföldön, ahol a nagycsalád szervezete régebben felbomlott, s a szétköltözött családelemek között a közvetlen kapcsolat megszakadt, a szomszédok kapcsolata lépett helyére. Valamennyi tevékenység lebonyolításában, főként a munkák közös végzésekor a szomszédság a tevékenység szervezetének legdöntőbb alapja. – Irod. Szabó László: Munkaszervezet és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX–XX. században (Szolnok, 1968).