Vöő Gabriella, Vöőné, Zatler Gabriella (Kolozsvár, 1937–)

a Román Tudományos Akadémia Kolozsvári Fiókja Ethnográfiai és Folklór osztályának népköltészeti kutatója (1960–). Tanulmányait a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegy. magyar nyelv- és irodalom szakán végezte (1959). Magyar népköltészet, elsősorban mese, monda, anekdoták kutatásával foglalkozik. Cikkei jelennek meg magyar és román szakfolyóiratokban. – F. m. Többet ésszel, mint erővel (Bukarest, 1969); A mesemondó Jakab István (társszerzővel, Bukarest, 1974); Tréfás népi elbeszélések (Bukarest, 1981).