Vöő István (Temesvár, 1934–)

nyelvtudós, nyelvjáráskutató, a filológiai tudományok doktora (1972). A kolozsvári Bolyai Tudományegy.-en szerzett magyar nyelv- és irodalomszakos tanári oklevelet (1958). A kolozsvári Bolyai, majd Babeş–Bolyai Tudományegy.-en tanársegéd (1958–1962), adjunktus (1963–). Szűkebb kutatási területe a magyar nyelvjárások hangtana és szókincse. Munkáiban néprajzi szempontokat is figyelembe vesz. – F. m. Magyar nyelvjárási szövegek (Kolozsvár, 1970); Hétfalu nyelvjárási atlasza (Kolozsvár, 1971); A bánsági magyar nyelvjárások magánhangzó-rendszere (Bukarest, 1975); A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai (társszerzőkkel, Bukarest, 1978); Dictionar de proverbe român-moghiar (Bucureşti, 1978); Dictionar de proverbe maghiar-român (Bucureşti, 1980).