Wass Sámuel, gróf (Kolozsvár, 1814–Bp., 1879)

közgazdász, politikus, útleíró az MTA 1. tagja (1861). Kolozsvárott líceumot végzett, majd utazásokat tett. 1833-tól megyei közhivatalokat látott el. 1848-ban kinevezték Doboka vm. főispánjává és országgyűlési képviselővé választották. 1849-ben Kossuth megbízottjaként Londonba, majd New Yorkba utazott, hogy fegyvert szerezzen. Hazaküldött egy fegyverrel megrakott hajót és hajóhadat szervezett, amelyet az Antillák szigetei között rejtett el. A hajóhad szétszóródása után 1849-ben visszatért New Yorkba. A szabadságharc bukásának hírére Kaliforniába költözött és aranykohót létesített. 1858-ban hazatért. 1861-ben a Főrendiház tagja volt, 1866-tól 1875-ig képviselő. Az Antillákon tett útja alkalmával kitűnő néprajzi megfigyeléseket tett. Különösen értékes Haitiről adott beszámolója. – F. m. Kilencz év egy száműzött életéből (I–II., Pest, 1861–62). – Irod. Deák Farkas: Gróf W. S. emlékezete (Bp., 1880).