Wlislocki Henrik (Brassó, 1856–Bethlenszentmiklós, 1907)

néprajzkutató, tanár. 1876-tól a kolozsvári egy.-en tanult, a bölcselet doktora. Nevelőként dolgozott, 1884-től Rozsnyón volt tanár. 1897-től elborult elmével élt. Nagy mennyiségű néprajzi anyagot gyűjtött magyarok, cigányok, sokácok, örmények, erdélyi románok és szászok között. A cigányokat velük együtt vándorolva tanulmányozta. A gyűjtött anyagok kiadásán túlmenően jelentősek folklorisztikai tanulmányai. – F. m. Volksdichtungen der siebenbürgischen und südungarischen Zigeuner (Wien, 1890); Vom wandernden Zigeunervolke (Hamburg, 1890); Märchen und Sagen der Bukovinaer und Siebenbürger Armenier (Hamburg, 1891); Aus dem inneren Leben der Zigeuner (Altenburg, 1892); Aus dem Volksleben der Magyaren (München, 1893); Volksglaube und religiöser Brauch der Magyaren (Münster, 1893); Volksglaube und Volksbrauch der Siebenbürger Sachsen (Berlin, 1893).