Zakarjás János (?1720–Komárom, 1772)

jezsuita hittérítő és néprajzi gyűjtő. 20 éves korában belépett a jezsuita rendbe 1740–41-ben Trencsénben, 1742–44-ben Nagyszombatban tanult, majd itt volt tanár 1749-ig. 1750-től 1768-ig Peruban és Bolíviában térített a Mamoré folyó vidékén számos törzs körében. Hazatérve Komáromban volt plébános haláláig. Leveleiben értékes néprajzi adatokat közölt a Mamoré vidéke indián törzseiről. – F. m. Zakarjás János és Fáy Dávid délamerikai jezsuita misszionáriusok úti levelei (Földr. Közl., 1910). – Irod. Boglár Lajos: The Ethnographic Legacy of Eighteenth Century Hungarian Travellers in South America (Acta Ethn., 1955).