szorgalmi föld, indusztriális föld

olyan allodiális jellegű föld, melyet a jobbágyok munkája, szorgalma tett valamely művelési ág számára használhatóvá. A 18–19. sz.-i források és a szakirodalom a szorgalmi föld három típusát különbözteti meg, nevezetesen: az → irtást, a → szőlőt és a szoros értelemben vett inusztriális földet, ill. telket, mely utóbbi a bánsági kincstári birtokok specialitása. Az ide betelepülők lehetőséget kaptak arra, hogy a részükre kiosztott telkiföld mellett további területeket vonjanak művelés alá. Ezekből lettek az indusztriális telkek, melyeknek használatáért birtokosuk holdanként megszabott összeget fizetett a tulajdonosnak, tehát lényegében bérföldek voltak. – Irod. Spira György: Parasztsors Pest megyében a jobbágyfelszabadító forradalom küszöbén (Pest megye múltjából, Bp., 1965); Varga János: A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái. 1767–1849 (Bp., 1967).