Zentai János (Gerényes, 1907–Pécs, 1973)

néprajzkutató. Az egri jogakadémián jegyzői oklevelet szerzett (1949). 1965-ig a közigazgatásban dolgozott. A pécsi Janus Pannonius Múz. munkatársa volt (1965–). Fejfakutatással és az Ormánság néprajzi vizsgálatával foglalkozott. Tanulmányai és cikkei a szakfolyóiratokban, ill. baranyai és pécsi múz.-i kiadványokban jelentek meg.

Zentai János

Zentai János