szóródás

valamely kulturális jelenség vagy jelenségcsoport térbeli terjedésének az az esete, amikor egyes előfordulásaik területileg távol esnek egymástól anélkül, hogy közöttük összekötő lánc alakult volna ki. – Irod. von Sydow, C. W.: Kategorien der Prosa-Volksdichtung (Selected Papers on Folklore, Copenhagen, 1948); Barabás Jenő: Kartográfiai módszer a néprajzban (Bp., 1963).