zsákutca

, zugos utca: átmenő forgalomra alkalmatlan, egyik végén kerítéssel vagy épülettel elrekesztett utca. Különösen gyakori olyan városokban és falvakban, amelyek előzőleg halmazos alaprajzúak vagy szálláskertesek (→ szálláskertes település) voltak és utcahálózatukat a település létrejötténél jóval később alakították ki. A fennálló, rendszertelenül elhelyezkedő épületek között sok esetben csak zsákutcák alakítására volt lehetőség. Létrejöhettek zsákutcák patak menti falvak (→ patak menti falu) és útifalvak (→ útifalu) egy-egy telkének rövid utcává alakulásával is. Az ilyen zsákutcák, amelyeknek főutcai vége egyes helyeken még kapuval is lezárható, a családi, nemzetségi települési rend velejárói és következményei. Legtöbbször az alapító család nevét vagy melléknevét viselik. – Irod. Györffy István: Magyar falu – magyar ház (Bp., 1943); Kós Károly–Szentimrei Judit–Nagy Jenő: Kászoni székely népművészet (Bukarest, 1972).

Nagykászon (Impér, Altíz, Feltíz, v. Csík m.) térképe zsákutcákkal és zugokkal

Nagykászon (Impér, Altíz, Feltíz, v. Csík m.) térképe zsákutcákkal és zugokkal