Zsigmond Gábor (Bp., 1946–)

néprajzkutató. A bp.-i ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett képesítést történelem–néprajz–német szakból (1972), bölcsészdoktorátust néprajzból (1973). Az MTA Néprajzi Kutatócsoport munkatársa (1971–). 1980 óta Izraelben él. A család és a rokonság témakörével, a magyar és egyetemes néprajz tudománytörténetével foglalkozott. Több tudománytörténeti szövegválogatás szerk.-je és gondozója. (Cikkei, tanulmányai a szaklapokban jelentek meg. – F. m. Beöthy Leó (Bp., 1974); A magyar társadalomnéprajz kezdetei. Beöthy Leó (1839–1886) (Bp., 1974.)