zsindely

fenyőfából faragott vékony lemez, melyet tetőfedésre használtak (40–80 cm hosszú). Egyik hosszanti oldala jóval vastagabb, mint a másik. E vastagabb felébe rövid nyelvű csákányformájú hornyolóval árkot hornyolnak, amibe a szomszédos zsindely keskeny oldalát eresztik bele, majd keményfából faragott szegekkel hozzászegezik az alatta lévő tetőléchez. Ezzel az eljárással az esővíz befolyását és a zsindely rothadását akadályozzák meg. Fedésnél a zsindelyeket igyekeztek különböző irányban érdekesen és ízlésesen elhelyezni; az alsó és legfelső, a gerincen kiálló végeket szépen kifaragni, hogy azok csipkésnek hassanak. – A zsindellyel való tetőfedés a 19. sz. derekáig az egész országban általánosan elterjedt volt. Bár a zsindelyezés többszöri javítással sem tartott tovább 25–30 esztentődnél, a középületek (templom, harangtorony, városháza stb.), a kastélyok és városi polgárházak többségükben zsindelyezettek voltak. Parasztházak és fedeles kapuk zsindelyezése csupán a magasabb hegyvidékeken volt szokásban, egyébként nád és zsup fedelük volt. A zsindelykészítés a magas erdős hegyvidékeken (Felföld, Erdély) háziiparszerűen, kiegészítő munkaként folyt. A zsindelyt jórészt tutajokon (Vág, Tisza, Maros) szállították le a fafaragó központokból a városokba és a síksági részekre. A vándor faeszközárusok is foglalkoztak zsindelyszállítással. A 19–20. sz. fordulójától az erdők nagyarányú pusztulása miatt a zsindely-fafaragás visszaesett. Ugyanakkor a cserépfedés terjedésével az iránta való kereslet is lanyhult. Jelenleg már csupán speciális mesterségként űzik, műemléki épületek fedelének javítására készítik. A zsindelyhez hasonló durvább tetőfedő deszka a → dránica vagy fatégla. – Irod. Nagy Jenő: Zsindelyfaragás a kalotaszegi Magyarvalkón (Erdélyi Múz., 1944); Molnár István: A hazai zsindelyfaragás térbeli-időbeni alakulásának egykori és mai termelési sajátosságainak néhány vonása (A Székelykeresztúri Múz. jubileumi évkve, Csíkszereda, 1974).

Zsindelyek (Székelyföld): A = hornyolt zsindely, B = díszesen faragott zsindelyvégek, C = keményfából faragott faszeg és használati módja

Zsindelyek (Székelyföld): A = hornyolt zsindely, B = díszesen faragott zsindelyvégek, C = keményfából faragott faszeg és használati módja

Zsindelyes kiskapu (Sztána, v. Kolozs m., 20. sz. eleje)

Zsindelyes kiskapu (Sztána, v. Kolozs m., 20. sz. eleje)

Zsindelyes kiskapu (Magyarókereke, v. Kolozs m., 20. sz. eleje)

Zsindelyes kiskapu (Magyarókereke, v. Kolozs m., 20. sz. eleje)

Zsindelyes lakóház (Magyarókereke, v. Kolozs m., 19. sz. második fele)

Zsindelyes lakóház (Magyarókereke, v. Kolozs m., 19. sz. második fele)

Zsindelyes kerekes kút (Körösfő, v. Kolozs m., 20. sz. közepe)

Zsindelyes kerekes kút (Körösfő, v. Kolozs m., 20. sz. közepe)