zsinóröltés

zsinórhatású sorokat adó összetett → láncöltéssor. Két egymás mellé varrt láncszemmel kezdődik, melyek közül a második valamivel hosszabb az elsőnél. A második láncszemnek rövidebb → laposöltéssel való leeerősítése után közvetlenül felöltenek és a fonalat átfűzik az első láncszem hurkán anélkül, hogy az alapba öltöttek volna. Ezután a felöltés mellett újra leöltenek az alapba. Előrehaladva – pár milliméterre – újra felöltenek s most a második láncszem hurkán fűzik át a fonalat. Így ismétlik az öltéseket, végül az alapból pár szálat a tűre vesznek, s az utolsóelőtti hurkon fűzik át a fonalat. Sűrű sort varrnak belőle úgy, mint a láncöltésből. – Irod. Ferencz Kornélia és Palotay Gertrúd: Hímzőmesterség (Bp., 1940); Boser, R.–Müller, I.: Stickerei (Basel, 1969).