Zsirai Miklós (Mihályi, 1892–Bp., 1955)

finnugor nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1932. r. 1945, ig. 1945), Kossuth-díjas (1949). Egy.-i tanulmányait megszakította Ny.-szibériai hadifogsága. Bölcsészdoktori diplomát 1922-ben szerzett. 1935-től a bp.-i egy.-en a finnugor tanszék ny. r. tanára. Kiadta Reguly Antal és Pápay József osztják népköltési gyűjtésének egy részét. – F. m. Finnugor rokonságunk (Bp., 1937); Osztják hősénkek (magyar és német fordítással, tudományos bevezetéssel, I., Bp., 1944. II., Bp., 1951); A finnugorság ismertetése (Bp., 1952). – Irod. Pais Dezső: Zs. M. (Magy. Nyelv, 1959).