zsírozás

a ruha megvédése az élősdiek ellen. A múlt században a pásztorok ingüket-gatyájukat juhtejben főzték és utána zabszalma hamujába taposták. Az így impregnált ruhába nem ment bele az élősdi, azonkívül melegebb is volt. – Irod. Papp László: A kecskeméti viselet múltja (Népr. Ért., 1930); Nyárády Mihály: Szabolcs vármegye vázlatos tárgyi néprajza (Nyíregyháza, 1939).