zsivány felesége, nagy hegyi tolvaj

régi stílusú → ballada. Témája: az asszony kesereg, hogy szülei tolvajhoz adták s neki minden reggel véres ruhát kell mosnia.

A nagy híres tolvaj Most es oda vagyon
Keresztut-állani, Embert megfosztani,
Egy pénzért, kettőért Lelkit elveszíteni…

Az ajtón hallgatózó férj kérdőre vonja, s hiába tagadja panaszát az asszony, kivégzi. Utolsó kérése, vigyék Brassóba lányoknak tanulságul. – (Egyik változat szerint királyi ruhába öltözött tolvaj egy királylányt vesz feleségül.) A balladát csak erdélyi változatokból ismerjük, ahol még ma is része az élő szájhagyománynak. A zsivány hős ellenére a zsivány felesége ballada a → betyárballadák világától távol áll. Benne a primitív életmódú tolvaj és a nemesebb, civilizáltabb körülményektől erőszakkal kiszakított asszony ellentéte és ezen keresztül a kétféle világ konfliktusa feszül. Rokon témájú alkotásokat a közvetlen szomszédos szlovák, rutén, román népköltészetben találunk.