Szovjet Néprajztudomány

rotaprint eljárással készült dokumentációs néprajzi folyóirat. 1950-től a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja és a bp.-i Egyetemi Néprajzi Intézet adta ki, 1952-től a Néprajzi Múz. jelentette meg. 1953-tól Hofer Tamás szerkesztette, 1956–1963 között nem jelent meg, utolsó száma 1964-ben a Néprajzi Múz. és az MTA Néprajzi Kutató Csoport kiadásában látott napvilágot. 1954-ben a Néprajzi Dokumentáció címet vette föl. Célja az volt, hogy az oroszul nem tudó szakemberekkel a szovjet néprajztudomány legjobb eredményeit magyarra fordított tanulmányok alakjában megismertesse. Később közölt az európai szocialista országok kutatóinak tanulmányaiból és klasszikus orosz néprajzi tanulmányokat is.

A Szovjet Néprajztudomány címlapja

A Szovjet Néprajztudomány címlapja