Zsuzsánna-játék

bibliai tárgyú többszereplős → dramatikus játék, népi → misztériumjáték, az ótestamentumi történetet adja elő népi felfogásban. A mo.-i németeknél igen népszerű volt. A 16. sz.-ban Stöckel Lénárt bártfai rektor írt az iskola számára Zsuzsánna-játékot s ennek szövege folklorizálódva tovább élt. A századforduló körül magyar, német, szlovák és román játékszövegeket ismertek, főként az aranybányászokból és sóbányászokból alakult laikus társulatok adták őket elő. Ezek részben Stöckl szövegére, részben barokk iskoladrámákra vezethetők vissza. Magyarittebén (Bánság) → nagyböjtben ref. gyermekek adtak elő Zsuzsánna-játékot. – Irod. Hantz Gyula: Zsuzsanna históriája (Magy. Nyelvőr, 1876); Sebestyén Gyula: Budapesten előadott népszínjátékok (Ethn., 1912); Ernyey József–Karsai (Kurtzweil) Géza: A felsőmagyarországi bányavárosok német népi színjátékai (I–II., Bp., 1932–38); Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás (Bp., 1964).