Szörénység, Szörény vidék, Szörény

a → Bánság K-i hegyvidéki területe. Hagyományos központja Karánsebes. A honfoglalás korában ritka szláv lakosság lakta. Az első évszázadokban gyepűvidék volt, a magyarok a 11. sz.-ban szállták meg és a következő száz évben kiterjesztették hatalmukat a → Havaselve Ny-i területeire, melyet Szörényi bánság néven csatoltak a középkori magyar királysághoz. A völgyekben lakó, viszonylag gyér középkori magyar lakossága a török hódoltság alatt elmenekült vagy elpusztult. Ma túlnyomó többségben románok lakják, kisszámú magyar lakói a 18–19. sz.-ban költöztek be. – Irod. Turchányi Tihamér: Krassó-Szörény vármegye néprajzi viszonyai a mohácsi vész előtti időkben (Lugos, 1901); Fodor Ferenc: A Szörénység tájrajza (Bp., 1930).