szövegközlés

a) az élőszóban elhangzó népköltési alkotás írott-nyomtatott formában való közzététele. Minőségileg különböző lehet aszerint, hogy a tudományos kutatás: irodalomtörténeti, nyelvészeti, folklorisztikai vagy tudománynépszerűsítő, pedagógiai vagy mulattató célokat szolgál-e. – b) A tudományos publikáció egyik fajtája, amely csupán egy vagy több népköltési szöveget (jegyzeteket) tartalmaz.