Sztripszky Hiador (Munkács, 1875–Bp., 1946)

néprajzkutató, irodalomtörténész. Egy.-i tanulmányait Bp.-en, Kolozsvárott és Lembergben végezte. Az Erdélyi Kárpát Egyesület alkalmazta Kolozsvári Néprajzi Múz.-ában. 1903-tól az Erdélyi Múz.-ban, 1910-től az MNM Néprajzi Osztályán dolgozott. Néprajzi közleményeit Mikes Hiador álnéven is írta. 1919-ben a ruszin ügyekkel foglalkozó népbiztosságon dolgozott, ezért 1922-ben nyugdíjazták. Haláláig visszavonultan élt. Kárpát-ukrán (ruszin) származása és nyelvtudása révén a magyar–kárpátukrán népi művelődési kapcsolatok kutatója. Erdélyi működése idejéből a mezőségi halastavak halászatáról írott munkái a legjelentősebbek. – F. m. Az erdélyi halászat ismeretéhez (Kolozsvár, 1908). – Irod. Borsa Gedeon: Sz. H. (A Könyvtáros, 1959).