szúnyogháló

laza szövésű vászonból varrt, az ágyat felülről és oldalról beborító függöny, a → mennyezetes ágy archaikus formája. – A szúnyoghálószerű ágyfüggöny alkalmazása a Mediterráneumból indult ki. Itáliából a 11. sz.-tól említik. Európában is továbbterjedt, de idővel általában kiszorították a mennyezetes ágy későbbi formái. – Mo.-on a 13. sz.-tól mutatható ki, a 16. sz.-ban a szúnyogháló elnevezés is elterjedt már. 1618-as feljegyzés uradalmi cselédház hálókamrájában említi. A 18. sz. elejétől feltűnő mezővárosi és falusi adatok már teljes kialakultságában mutatják paraszti alkalmazását, ünneplő és köznapi, lakásbeli és szabadban használt változatokkal. A 19. sz.-ban már mindinkább elhagyták, ekkori használata az Alföldön, a Felvidéken és a Sárközben volt. A szúnyoghálót, akárcsak a 14–15. sz.-i ábrázolásokon, általában a mennyezetgerendákról alálógatott pálcákra függesztették. Az Alföldön szúnyoghálóval szerelték fel az asztalos készítésű mennyezetes ágyat is, s egyes felvidéki helységekben és a Sárközben már ezek mintájára különálló talpas oszlopokkal, ill. az ágylábakhoz hevenyészett lécekkel emelték magasra a szúnyoghálót. A Sárközben asztalos munkájú, tarkán festett szúnyoghálókeretet is helyeztek a felső szegélyre. Maga a szúnyogháló rendszerint dísztelen volt, legfeljebb piros, ill. piros-kék fonál beszövésével csíkozták. A szúnyogháló többnyire dobozfedélszerűen zárt, néha elől felvágták. A szúnyogháló-használat régi voltát jelzi, hogy a kezdetleges ágyféléhez is alkalmazták, mint az → ágyszékhez. A palóc hálókamrában minden asszony fekhelyét szúnyogháló vette körül (szégyentakaró), amit csak szülés után váltott fel gyermekágyas lepedő. Az Alföld egy részén a szobabeli ágy fölé a gyermekágyasnak szereltek fel szúnyoghálót. Szabadban, tornácon, fészerben való alváshoz elvétve ma is használják. – Irod. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete (V., Bp., 1922); Sz. Morvay Judit: Asszonyok a nagycsaládban. Mátraalji palóc asszonyok élete a múlt század második felében (Bp., 1956); T. Knotik Márta: Dél-alföldi ágyruhák (A Móra Ferenc Múz. Évkve, 1969).