szupplikálás

a prot. kollégiumok számára történő adománygyűjtés. Nevezik kápsálásnak is. Aratás és szüret utáni hetekben a prot. kollégiumok diákjai fölkeresték az iskola közelében levő, de gyakran a távolabb eső helységeket is, és a gyülekezetektől, ill. a tehetősebb egyháztagoktól természetbeni vagy pénzadományt gyűjtöttek, amit az iskola, elsősorban a tápintézet (konviktus) javára fordítottak. – A szupplikálás eredete nem ismert. Hasonlóságot mutat a középkori alsó iskolák és tanítóik számára szolgáló adománygyűjtés szokásával, kapcsolatuk azonban nincs kimutatva. Fennmaradását a prot. kollégiumok önfenntartása tette szükségessé. Bár a 19. sz. végén a felső egyházi vezetés eltörölte, még évtizedekig szokásban volt. (→ még: Balázs-járás, → Gergely-járás, → legátus).