szüleség

a széna, takarmány neve Ny-Dunántúlon. Szülés alakban északon, Mátyusföldtől Zemplénig keskeny karéjban használják. Első említést 1634-ből ismerjük. A szüleség szó eredetileg az első kaszálású szénát jelölte (→ aggszéna), s valószínűleg egy szülésszéna alakra vezethető vissza. Jelentése később kibővült. – Irod. Varga Endre: Úriszék XVI–XVII. századi perszövegek (Bp., 1958); Paládi-Kovács Attila: Szüleség, szüllés (Magy. Nyelv, 1970).