szűrcsuha

17. sz.-i írások már emlegetik a → szűr mellett, ami arra mutat, hogy az akkori szűrcsuha a szűrtől eltérő ruhadarab volt. Azonban e korbeli formájáról, arról, hogy miben volt eltérő a szűrtől – nem tudunk semmi közelebbit. A múlt századtól a palócság Heves, Gömör és Nógrád m.-ben csuhának hívta a szűrt. Somogy, Baranya és Szerém m.-ben, főleg a Dráva mentén ugyanez volt az elnevezése. – Irod. Györffy István: Magyar népi hímzések I. A cifraszűr (Bp., 1930).