szűrdolmány

szűrposztóból készült, de a → szűrnél kisebb, kabát féle felsőruha. A 17. sz.-ból említik a parasztságnál, de pontos szabása a leírásokból nem derül ki. Lehetséges, hogy a drágább anyagokból készült úri → dolmánynyal is rokon. A néprajzi anyagban néha a térdig érő kankóval, néha az ugyancsak térdig éri kisszűrrel azonosítják, de a 19. sz.-ból való ábrázolása csak derékig érő szűrdolmányt mutat, amikoris országos elterjedésű volt. – Irod. Kovách Aladár: A tolnamegyei Sárköz népviselete (Népr. Ért., 1907); Gönczi Ferenc: A göcseji s hetési népviselet (Népr. Ért., 1910); Györffy István: Népviselettörténeti adatok (Népr. Ért., 1929); Papp László: A kecskeméti viselet múltja (Népr. Ért., 1930); Zoltai Lajos: A debreceni viselet a XVI–XVIII. században (Ethn., 1938).