szűrkitétel

az udvarló, házasodni szándékozó legény elutasításának kifejezése. Aki a lányos háznál hagyott szűrét következő alkalommal a házon kívül, felakasztva találta, az szavak nélkül megérthette, hogy nem kívánják további látogatását. A szűrkitétel általában valamilyen személy, nemcsak házasodó fiatalember nemkívántságát is jelentette, ezt 17. sz.-i adatok is bizonyítják. Hasonló módon – valamilyen fontos személyi tárgyuk „kitételével” – különböző társadalmi csoportok adták tudtára nem kívánatos tagjaiknak, hogy nincs rájuk többé szükség. (→ még: udvarlás, → megkérés) – Irod. Réső Ensel Sándor: Magyarországi népszokások (Pest, 1866); Szendrey Ákos–Szendrey Zsigmond: Házasság (A magyarság néprajza, IV. Bp., 1941–1943); O. Nagy Gábor: Mi fán terem? (Bp., 1965).